ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.74..100..48.

 

Adres ul.Fabryczna 97
66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon (095) 72-87-212
Fax (095) 73-87-100
WWW www.schronisko.gorzow.pl
Czas pracy

dni robocze (pon - pt) od godz.   9 do godz. 17

sobota                         od godz. 12 do godz. 16

 

"ZWIERZĘ JAKO ISTOTA ŻYJĄCA, ZDOLNA DO ODCZUWANIA CIERPIENIA NIE JEST RZECZĄ, CZŁOWIEK JEST JEJ WINIEN POSZANOWANIE, OCHRONĘ I OPIEKĘ"

ART. 1 ROZDZ. 1, PKT 1 USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT

 

Aktualna oferta adopcyjna psów znajduje się na stronie schroniska www.schronisko.gorzow.pl.


 

Jeśli chcesz zobaczyć zwierzęta jakie przebywają lub przebywały w naszym schronisku koniecznie zobacz naszą galerię zdjęć. Część tych zwierząt nadal przebywa w schronisku, jeśli jesteś zainteresowany ich losami, chciałbyś któreś zaadoptować - dzwoń - (095) 72 87 212. Zapraszamy na stronę internetową schroniska - www.schronisko.gorzow.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej aktualnych informacji. Czekamy również na wsparcie finansowe schroniska, numer konta na które można przelewać pieniądze podany jest na dole strony. Pomocne będą również wszelkie formy sponsoringu. Nie czekaj! Pomóż zwierzakowi!

 

 

Schronisko prowadzone jest w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Regulamin Porządkowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nadzór merytoryczny nad Schroniskiem pełni Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Działalność Schroniska pokrywana jest ze środków finansowych gminy (dotacji) oraz pozyskanych darowizn. Schronisko podlega bezpośrednio do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, który pełni nadzór organizacyjny.

 

Do zadań Schroniska należy

 

 • przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt bezdomnych oraz rannych z terenu miasta zgodnie z „Regulaminem Porządkowym Schroniska”,
 • prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt oraz zwierząt padłych i poddanych eutanazji, a także danych osób przekazujących i biorących zwierzęta,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji za pobierane opłaty,
 • karmienie zwierząt zgodnie z przyjętymi normami,
 • systematyczne oczyszczanie klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt; przeprowadzanie dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji,
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt chorych przebywających w schronisku, prowadzenie książki kontroli weterynaryjnej,
 • zapewnienie warunków technicznych i sanitarnych zgodnych z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie akcji propagandowych i aukcji mających na celu m.in. pozyskanie nowych opiekunów zwierząt oraz dodatkowych środków finansowych.

 

psy

 

Gorzowskie Schronisko, podobnie jak i inne tego typu obiekty w Polsce jest przepełnione, obecnie przebywa w nim średnio 200 psów (możliwości schroniska to około 150 zwierząt). Dotacje otrzymywane przez schronisko nie umożliwiają zapewnienia wszystkim zwierzętom przebywającym w schronisku odpowiednich warunków bytowych czy dostatecznej opieki weterynaryjnej.

Zapraszamy osoby prywatne, młodzież oraz dzieci do uczestnictwa w wolontariacie w schronisku, pomoc bezpośrednio przy zwierzętach np. czesanie psów, wyprowadzanie na spacery, mycie psich misek.

 

Zapraszamy firmy, instytucje, przedsiębiorstwa do współpracy (w zamian oferujemy reklamowanie firm na terenie schroniska).

 

Proponujemy
 • adopcje psów (za ustaloną przez schronisko opłatą, psy są szczepione, część suk jest wysterylizowana)
 • aktywizacje dzieci i młodzieży w szkołach poprzez odczyty i prelekcje, organizowanie akcji na rzecz zwierząt (np. akcja "Buda", "Miska dla Burka")

 

Potrzebujemy

 

 • pożywienie dla psów (sucha karma, puszki, kasza, ryż, makarony itp.)
 • stare koce, pościele, wykładziny na legowiska dla psów
 • miski
 • smycze, kagańce, obroże
 • szczotki, grzebienie do czesania
 • miotły i grabie do porządkowania terenu
 • materiały do budowy i renowacji bud (deski, farby, papy, styropian)
 • wapno (do białkowania boksów)

 

Organizujemy zbiórki jedzenia dla psów (np. Hipermarket Tesco).

Współpracujemy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp.

Czekamy na Państwa propozycje i sugestie dotyczące funkcjonowania schroniska.

Jesteśmy otwarci na Państwa nowatorskie pomysły.

Będziemy wdzięczni za pomoc finansową, wpłaty można dokonywać osobiście w schronisku lub przelewem na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

 

 

PEKAO SA I Oddział w Gorzowie Wlkp.
nr 69 1240 3549 1111 0000 4432 1107
z dopiskiem "SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT"

 

 

 

pdf URM-XIV-208-2007.pdf
(236 KB)
Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp.
pdf URM-XIV-209-2007.pdf
(102 KB)
Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłat i cennika usług obowiązujących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp.
pdf URM-XLIX-820-2009.pdf
(66 KB)
Uchwała Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp.
pdf Adoptując zwierzę musisz wiedzieć.pdf
(26 KB)
Podstawowy zakres informacji przed adopcją psa
pdf Poradnik adopcyjny.pdf
(53 KB)
Poradnik adopcyjny, czyli jak przygotować się na przyjęcie nowego "członka" rodziny


Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.